Amedia Trykk

Larvik

Post/besøksadresse

Borgejordet 23, 3269 Larvik

Tlf. sentralbord: +47 33 16 32 21

Trykkerisjef: Espen Gundersen +47 908 22 590

Larvik

Amedia Trykk Larvik trykker flere av Amedias aviser i Telemark, Vestfold, Aust-Agder (8 stk), vi har også 4 faste eksterne dagsaviser.

Vi leverer gjerne «Bli-sett» som festes på forsiden og gir uante muligheter for å treffe din annonsør/leser. Se mer om dette under fanen “produkter“.

I tillegg til dagsaviser har vi noe sivilprodukter.

Amedia_trykk_larvik


Kapasitet

Sidetall + fargemuligheter: Maks 80 sider med 4 farge gjennomgående.
Innstikkmaskin: Ja – 2 separate.
1/4 fals: Ja (offline).
Adressering inkjet: Ja (plano).
Muligheter fullformat: Ja.