Amedia Trykk

Førde

Post/besøksadresse

Firdavegen 12, 6800 Førde

Daglig leder: Rune Høgelid - +47 951 98 508

Førde

Største avistrykkeriet mellom Bergen og Ålesund

5 faste lokalaviser og i tillegg sivilproduksjon.

Svanemerket trykkeri.

Amedia_trykk_forde


Kapasitet

Goss Community – 6 tårn

Vi kan trykk BS heilformat, tabloid 1/4 og 1/2 fals og magasinformat.
Maks sidetal BS 24 sider, tabloid 48 sider og magasin 40s.
Inkjet adressering