Amedia Trykk

Bodø

Besøksadresse

Olav V. gt. 100, 8004 Bodø

Trykkerisjef: Trond Olsen +47 450 56 094

Bodø

Et moderne avis trykkeri som tilbyr avistrykk og reklameaviser.
Etablert i moderne anlegg åpnet i 2007.

Amedia_trykk_bodo

Oppdrag

Vi trykker 6 dags/ukeaviser.
1 avis som kommer ut 6 dager i uka i 2 legg.
1 avis som kommer ut 3 dager i uka.
4 aviser som kommer ut 1 dag i uka.
I tillegg trykker vi en rekke reklameaviser i små og store opplag.


Kapasitet

64 sider med 48 sider gjennomgående 4f. tabloid.
Også fullformat.
1/4 fals.
Innstikks maskin med 4 stasjoner.
Ink-jet adressering.
Vi håndterer all logistikk knyttet til pakking og sending.