Amedia Trykk

Spesifikasjoner

Adressefiler

Hvis vi skal pakke og navne din avis ber vi om at du leser gjennom denne.

Innstikk

For å laste ned Innstikksbrosjyre trykk her.

Førtrykksveiledning Sideproduksjon

Vi har et samordnet mottak av sider, slik at om produktet skal trykkes på Lillestrøm, Biri/Innlandet, Larvik, Bodø eller Førde, leveres sidene et felles sidemottak. Bemannet (Lillestrøm) hverdager 8 – 23, søndag 16-23, tlf 63 80 50 78. En og en side overføres til sidemottaket. For å behandle PDF, rippe og lage plateformer til CTP bruker vi løsningen InfraLogic. Filnavnet på PDFene inneholder koder slik at sidene blir behandlet og tilpasset riktig trykkeri.

Sidemottaket mottar også “nasjonale” produkter som vi videresendes til mange andre trykkeri.

På disse websidene vil du blant annet finne en løsning som tilbyr dere muligheten for å kontrollere sidene ferdig RIP’et (slik sidene blir på trykk). Denne kontrollen kan ikke benyttes til fargekorrektur, men dere kan enkelt kontrollere at sidene inneholder ønsket informasjon.

På grunn av at vi vil gi deg et best mulig produkt er det fint om dere tar kontakt for oversending av en prøveside tidligst mulig, så vi kan kvalitetssikre overføring og sider.

Sideproduksjon – informasjon

Huskeliste for sending av materiell.

Bildebehandling

Vi anbefaler den europeiske ISO-standard for avis: “ISO Newspaper”. Vi kan også motta sider med bildebehandling etter den gamle norske standarden “NADA”. Vennligst informer sidemottak om dette før sidene sendes. Ta gjene kontakt: Eindride Singstad – 99 79 09 59

[ ISO sin ICC profil for fargebilder i avis ]
[ ISO sin ICC profil for gråtonebilder i avis ]

Mer informasjon ser du i våre veiledninger.