Amedia Trykk

Postfalset avis

Tilpasset postens portosystem.
Tabloid og fullformat postfalses.

Innstift

Vi kan også stifte egne sider inn i avisen.
Sidetallet må være minimum 16 på forbedret papir.
For 45 gram papir bør det være 24 sider på det som skal stiftes inn (gjelder stifting av tabloid inn i tabloid).

Hovedproduktet og innstiftproduktet kan ha ulike papirkvaliteter.

Innstikk

I tabloid og fullformat avis.
Kontakt oss for spesifikasjoner.

Bli-Sett

Liten lapp – stor respons.
En nyhet som gir budskapet ditt økt oppmerksomhet.

Unik plassering 1-4 farger.

Magasin med omslag

Løfter produktets førsteinntrykk.
Magasin med 4, 8 eller 12 sider omslag i glanset kvalitet.

Omslaget trykkes i forkant og stiftes sammen med innmaten når denne trykkes, før hele produktet beskjæres til ønsket format. 12 sider kan også limfreses.

Fullformat avis

Inntil 64 sider med farger på alle sidene.
Limes i ryggen.
Kan produseres i ulike varianter.
Format: 560mm x 400mm.

Beskåret avis – magasin

Fra 12- 96 sider.

Minst format ferdig beskåret: bredde 235mm x høyde 330mm.
Maks format ferdig beskåret: bredde: 255mm x høyde 358mm.

Tabloid avis

Fra 8-96 sider med farger på alle sidene.
Format: 280mm x 400mm.

Amedia Trykk og distribusjon kan tilby kreative løsninger.