Amedia Trykk
amedia-postfalset-avis

Postfalset avis

Tilpasset postens portosystem.
Tabloid og fullformat postfalses.

amedia-tabloid-avis-magasin

Innstift

Vi kan også stifte egne sider inn i avisen.
Sidetallet må være minimum 16 på forbedret papir.
For 45 gram papir bør det være 24 sider på det som skal stiftes inn (gjelder stifting av tabloid inn i tabloid).

Hovedproduktet og innstiftproduktet kan ha ulike papirkvaliteter.

amedia-innstikk

Innstikk

I tabloid og fullformat avis.
Kontakt oss for spesifikasjoner.

rb

Bli-Sett

Liten lapp – stor respons.
En nyhet som gir budskapet ditt økt oppmerksomhet.

Unik plassering 1-4 farger.

amedia-magasin-med-omslag

Magasin med omslag

Løfter produktets førsteinntrykk.
Magasin med 4, 8 eller 12 sider omslag i glanset kvalitet.

Omslaget trykkes i forkant og stiftes sammen med innmaten når denne trykkes, før hele produktet beskjæres til ønsket format. 12 sider kan også limfreses.

amedia-fullformat-avis

Fullformat avis

Inntil 64 sider med farger på alle sidene.
Limes i ryggen.
Kan produseres i ulike varianter.
Format: 560mm x 400mm.

amedia-beskaret-avis

Beskåret avis – magasin

Fra 12- 96 sider.

Minst format ferdig beskåret: bredde 235mm x høyde 330mm.
Maks format ferdig beskåret: bredde: 255mm x høyde 358mm.

amedia-tabloid-avis-magasin

Tabloid avis

Fra 8-96 sider med farger på alle sidene.
Format: 280mm x 400mm.

Amedia Trykk og distribusjon kan tilby kreative løsninger.