Amedia Trykk og Distribusjon
Amedia

Amedia er landets største utgiver av lokale medier. Daglig når konsernets medier 2,5 millioner lesere, lyttere og brukere.

Vi er landet største trykk- og distribusjonsselskap. Dette gir mange muligheter i vårt langstrakte land. Vi har 5 heleide og deleide coldset-trykkerier og 11 distribusjonsselskaper – dette gjør oss samlet til et veldig godt valg – både nasjonalt og lokalt.

Vi tilbyr skreddersydde løsninger tilpasset dine behov, både når det gjelder trykk og distribusjon. Våre distribusjonsselskaper sitter med en unik lokal-kunnskap og vi dekker store deler av husholdningene i landet. Med mange trykkerier på ulike steder i landet gir dette også muligheter for korte ledetider fra trykk til ferdig distribuert.

Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon!