Amedia Trykk

Spesifikasjoner

Innstikk

For å laste ned Innstikksbrosjyre trykk her.

Førtrykksveiledning

Trykk for veiledninger, maler og hjelpefiler. Her vil du også finne mer informasjon om materiell til omslag og beskjæring.

Vi har et samordnet mottak av sider, slik at om produktet skal trykkes i Lillestrøm, i Tromsø eller på Orkanger, leveres sidene til Lillestrøm. En og en side overføres til Lillestrøm. For å lage ferdige plateformer til trykk benytter vi et system fra Agfa – Arktiex. Navningen på sidene avgjør hvordan sidene blir behandlet og tilpasset riktig trykkeri.
Vårt trykkeri i Larvik har en tilsvarende løsning for produkter som skal trykkes i Larvik eller på Gjøvik. Larvik og Lillestrøm kan fungerere som en backup for hverandre.
På Lillestrøm mottar vi også noen “nasjonale” produkter som vi videresender til mange andre trykkeri.

På disse websidene vil du blant annet finne en løsning som tilbyr dere muligheten for å kontrollere sidene ferdig RIP’et (slik sidene blir på trykk). Denne kontrollen kan ikke benyttes til fargekorrektur, men dere kan enkelt kontrollere at sidene inneholder ønsket informasjon.

På grunn av at vi vil gi deg et best mulig produkt er det fint om dere tar kontakt for oversending av en prøveside tidligst mulig, så vi kan kvalitetssikre overføring og sider.

Huskeliste for sending av materiell.

Ny norsk standard for fargestyring i avis fra 1. januar 2012

I Norge har vi hatt en egen standard for fargestyring i avis kalt “Lineær avisproduksjon”. Nada (http://www.nada.no) som har vært ansvarlig for denne standarden har besluttet å ikke videreutvikle / vedlikeholde denne standarden.

Vi i Nr1 Trykk vil fortsatt ha løsningen for mottak av sider behandlet etter denne standarden etter 1. januar 2012. Men vi anbefaler å gå over til europeisk ISO-standard for avis. Eksisterende kunder som endrer sin fargestyring til ISO-standard trenger bare å sende til en annen mottaksmappe hos oss for at vi skal behandle matriellet etter denne standarden. Ta kontakt: Eindride Singstad – 63 80 50 78

[ ISO sin ICC profil for fargebilder i avis ]
[ ISO sin ICC profil for gråtonebilder i avis ]

Mer informasjon ser du i våre veiledninger.

Besøk gjerne også NADA sin hjemmesider for mer informasjon:
“Som tidligere varslet på dette nettstedet, blir det en endring i fargestyringsstandarden for norske avisannonser fra nyttår. Da går vi over til den internasjonale standarden for avistrykk – ISO 12647-3. Både de som produserer annonsemateriellet og avisene som trykker det, må gjøre endringer i produksjonsprosessen sin. Endringene i fargestyringsopplegget som de som lager materiell til avis må gjøre når de går over til å lage annonser for innrykk i 2012, er forholdsvis enkle, og de er godt beskrevet på NADAs supportsider. Hovedsaken er å bruke ISO 12647-3 sine ICC-profiler til å styre fargekonverteringen istedenfor dagens lineære ICC-profil fra NADA. Disse ICC-profilene kan lastes ned herfra. Avisenes endringer er også beskrevet på supportsidene. Disse vil for mange være mer omfattende, og endringene har derfor vært varslet om i lengre tid. En gruppe som har vurdert standardendringen, gjennomførte i oktober en serie prøvetrykk hos Nr1 Trykk på Lillestrøm. Prøvetrykkene viste klart at trykkresultatet vil bli minst like bra med ny standard som med den utgående, men også at det vil være en klar fordel om såvel avsendere som mottakere klarer å legge om så tett opp til årsskiftet som mulig.”