Amedia Trykk

Om Amedia Distribusjon

Amedia Distribusjon består av 11 distribusjonsselskaper landet over og distribuerer daglig Amedias lokalaviser i tillegg til eksterne avistiler og en mengde kundemagasiner, DMér, ukeblader, fagblader og bøker.

Amedia_trykk

Vi distribuerer både uadressert og adressert (MediaPost). Se våre disribusjonsområder for nærmere informasjon om de ulike områdene.

Reklame Distribusjon – når målgruppen effektivt!
Amedia tilbyr distribusjon i 121 aviser (106 egne og 15 andre tilknyttede aviser), totalt 2,2 millioner husstander i Norge. Vi tilbyr opptil 80 % dekning i Norge.